Kenapa

Tak terasa sudah 6 semester saya di ELINS UGM. Sudah akan KKN pada bulan Juli nanti. IPK alhamdulillah sudah lumayan bagus.

Tapiiii… kenapa saya tidak paham dengan apa yang diajarkan di sini? Kenapa? Walau nilai saya bagus, kebanyakan karena sudah ada di buku, jadi tinggal nyalin (Hampir semua ujian di ELINS open book).

Lalu apa yang harus saya lakukan? Untuk belajar mengulang, sungguh terasa malas…

One thought on “Kenapa

 1. anggrauti

  Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi mbunderi jawaban sing kokanggep bener!
  1. Ingkang kedah panjenengan tindakaken inggih menika……………
  a. ngicali raos wegahan panjenengan
  b. sregep sinau
  c. asring maos buku ingkang wonten gegayutanipun kaliyan mata
  kuliah
  d. nindakaken menapa ingkang sampun kaanharaken wonten ing
  pilihan jawaban a, b, lan c.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.